Energirelaterad fordonsforskning 2019

Energimyndighetens stora transportkonferens, Energirelaterad fordonsforskning, gick av stapeln den 1-2 april på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Konferensen gav en inblick i fordonsutvecklingen ur ett energiperspektiv och riktade sig till forskare, företag och berörda myndigheter inom transportsektorn.

Årets konferens täckte allmänna och tekniska områden som:

 • styrmedel,
 • scenarier återvinning,
 • transportstrategier,
 • förnybara drivmedel,
 • livscykelanalys och mobilitet
 • elfordon,
 • hybrider,
 • batterier,
 • förbränningsmotorer,
 • aerodynamik,
 • emissionsreduktion med mera.

Programmet innehöll över 100 projektpresentationer från Energimyndighetens olika transportrelaterade program men också andra intressanta satsningar med målet om ett klimatneutralt transportsystem 2045.

Några av sessionerna handla om:

 • Energimyndigheten forskningsstrategi
 • Scenarier och omvärldsbevakning
 • Exempel på elektrifiering inom olika transportslag
 • Batteriproduktion, återvinning och LCA