E-tjänster för elcertifikat och ursprungsgarantier

På denna sida finns information om hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier via e-tjänsten Mina sidor.

Ansök om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat via myndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om elcertifikat behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med BankID
  • Ansök om behörighet för elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten, läs mer nedan. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet, logga in på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ansöka om behörighet - fyra alternativ för att ansluta sig

Innan du kan ansöka om elcertifikat behöver du först ansöka om behörighet till e-tjänsten. Välj mellan följande alternativ för att ansluta dig till e-tjänsten:

  • Anslut dig som privatperson till e-tjänsten – om du vill ansöka om behörighet för dig själv, för att sedan kunna ansöka om certifikat och ursprungsgarantier.
  • Ansök om behörighet för att företräda en organisation – för att ansöka om behörighet för sitt företag som firmatecknare, eller som ombud eller indirekt ombud för ett företag.
  • Anslut privatperson till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till privatpersoner som du ska företräda.
  • Anslut organisation till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till organisationer som du ska företräda.

Med indirekt ombud menas att du får behörighet från ett företag att företräda dess kunder (privatpersoner och/eller företag). Exempel: om du är indirekt ombud för ett företag X, så kan du lägga till privatpersoner/företag som har gett företag X fullmakt att företräda dem.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om ansökan?

Vi tar hand om ansökningar i den ordning de kommer in. Normalt tar det 8 veckor innan den handläggare som ska ta hand om din ansökan hör av sig. Då får du besked om du behöver komplettera med något som saknas i din ansökan. 

Om det kommer in väldigt många ansökningar till Energimyndigheten kan det ta längre tid innan du får besked.

När vi sedan fattat beslut om din ansökan skickar vi ett meddelande till dig om att du ska logga in på Mina sidor för att läsa beslutet.

Tips för att det ska gå fortare

Se till att din ansökan är komplett! Dubbelkolla att du har fyllt i allting, och att alla uppgifter stämmer.