När din anläggning är godkänd

När din anläggning är godkänd av Energimyndigheten och du fått ett beslut om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier skickat till dig, öppnas automatiskt ett konto i Cesar (som ett konto där dina elcertifikat hamnar). Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID. För privatpersoner dröjer det oftast 2-3 veckor innan meddelandet skickas.

När du har en godkänd anläggning tilldelas du elcertifikat och/eller ursprungsgarantier av staten. Intäkt för elcertifikaten får du dock först när du säljer dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Du ansvarar själv för att sälja certifikaten.

Tilldelning av elcertifikat

Du tilldelas 1 elcertifikat och/eller 1 ursprungsgaranti när dina rapporterade mätvärden uppgår till 1 MWh. Tilldelningen sker en gång i månaden och baseras på föregående månads inrapporterade mätvärden. Rapporteringen sköts av din nätägare/rapportör. Det är dock du som innehavare som är ansvarig för att mätvärdena stämmer överens med den faktiska elproduktionen i anläggningen. Dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier samlas på ditt/dina konton i Cesar och sparas där tills du för över dem till köparen du ingått avtal med. Elcertifikat kan du spara på ditt konto, men ursprungsgarantier behöver du sälja inom 12 månader. Om du inte gjort det försvinner de från ditt konto efter den tiden.

Försäljning av elcertifikat

Det är via ditt certifikatkonto i Cesar som du elektroniskt överför (köper/säljer) elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Det är säljaren som ansvarar för att föra över certifikaten till köparen. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Du och din köpare bestämmer om försäljningen av elcertifikat ska ske löpande månadsvis eller om ni ska göra enstaka större affärer.  Vill du sälja dina elcertifikat löpande finns det möjlighet att lägga in en automatisk överföring i kontoföringssystemet Cesar. Det innebär att elcertifikaten överförs löpande. Med automatisk överföring kan du minska det administrativa arbetet vid försäljningen. Observera att den automatiska överföringen pågår tills du ändrar eller tar bort den.