Besöksenkät Solelportalen

Vi arbetar med att förbättra upplevelsen av Solelportalen. Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor.