Besöksenkät Solelportalen

Vi arbetar med att förbättra upplevelsen av Solelportalen. Hjälp oss att bli bättre genom att svara på några frågor.

I vilken roll besöker du Solelportalen idag?
Är innehållet på Solelportalen lätt att ta till sig och förstå?
Har Solelportalen hjälpt dig i beslutet om du ska installera solceller?