Solenergi i utveckling

Här presenterar vi de företag som Energimyndigheten har gett stöd för att utveckla och kommersialisera affärsidéer kring solenergi. De här företagen bidrar till att minska energianvändningen eller ökar produktionen av förnybar energi.


Isolermaterial som ger effektivare solkraftverk

Airglass erbjuder aerogel som är ett extremt välisolerande, transparent och värmetåligt material. Ett användningsområde för materialet är fönster i byggnader.

Läs mer om Airglass här.

Energismart Grätzelsolcell som kostar mindre

Exeger/NLab Solar har utvecklat en ny typ av Grätzelsolcell som gör tillverkningskostnaden per watt sjunker med minst 25 procent.

Läs mer om Grätzelsolcellen här.

Billigare solceller för växande marknad

Med erfarenheter från CD-tillverkning och halvledarindustrin, har Sven Lindström och en grupp ingenjörer tillsammans utvecklat en alternativ teknik för kostnadseffektiv produktion av solceller.

Läs mer om Midsummers solceller här.

Effektiv styrning av solceller

Optistring Technologies AB har tagit fram en innovativ omriktare för solcellspaneler som har hög verkningsgrad, låg kostnad och kan integreras i panelen.

Läs mer om omriktare här.

Solenergi värmer varmvatten i småhus

SoletAer AB har utvecklat ett energismart system för att värma tappvarmvatten i småhus. Det bygger på en kombination av solfångare och luftvärmepump.

Läs mer om sol som värmer tappvatten här.

Solfångare för höga temperaturer

Solarus har utvecklat en hybridsolfångare för höga temperaturer och för elproduktion byggd i kompositmaterial.

Läs mer om hybridsolfångaren här.

Nanoteknik ökar effektiviteten i solceller

Sol Voltaics AB utvecklar ett nanomaterial som väsentligt förbättrar verkningsgraden på både kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Sol Voltaics nanoteknologi kan öka solcellers effektivitet med mer än 25 procent, vilket minskar kostnaden för användaren.

Läs mer om nanotekniken här.