Fördelning av medel per län

Här beskrivs fördelningsmodellen för solcellsstödet samt hur mycket medel respektive län har fördelats under 2016 samt tidigare år.

Fördelningsmodellen från och med 2013 baserats på sökta medel i respektive län. Fördelningsmodellen som använts tidigare år har baserats på 75 procent på sökta medel i respektive län och 25 procent på invånarantal.

Sedan december månad 2014 har samtliga medel inom ramen för stödet fördelats till Länsstyrelserna.

Ladda ner den senaste sammanställningen som sträcker sig mellan 2009 och 2017.