Nationella vindkraftssamordnare

Vindkraftsamordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. 

En vindkraftsamordnares uppgift är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Vindkraftssamordnarna är anställda direkt av Regeringskansliet och arbetar således inte på Energimyndigheten.

Vindkraftsamordnare Nord
Stefan Lundmark, 070-269 60 16.  Västerbottens län och Norrbottens län.

Vindkraftsamordnare Mitt
Karin Österberg, 070-586 65 79. Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län.

Vindkraftsamordnare Sydväst
Cecilia Dalman Eek, 070-6554859 Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Skåne län.

Vindkraftsamordnare Sydost
Mari-Louise Wernersson,070-6661105 Södermanlands län, Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län.