Geografisk statistik 2016

För att vindkraften ska få god systemprestanda krävs det att utbyggnaden är geografiskt spridd, eftersom det oftast blåser någonstans i vårt långa land och är stiltje någon annanstans. Den här texten utgår från Sveriges gränser - men vindkraftens geografiska utbredning och systemprestanda ska givetvis betraktas i en ännu större geografisk kontext.

Utbyggnaden av vindkraft i Sveriges län

Hela listan finns att ladda ner som kalkylblad. 

Utbyggnaden fördelar sig jämt över elområden men desto ojämnare över länen. Förenklat kan sägas att hälften av Sveriges län har betydande vindkraftproduktion och hälften saknar vindkraft av betydelse.

Västra Götaland och Västerbotten är länen med mest installerad effekt, precis som förra året. Nytt län i toppen är Västernorrland, som gått till att vara det tredje största länet sett till installerad effekt. Det län som har mest ny installerad effekt 2016 är Gävleborgs län med 162 MW varav 128 MW byggdes i Ljusdals kommun.

 Lista över Sveriges län sorterade efter installerad effekt 2016

 tabell vindkraftstatistik län 2016

 Kommunal utbyggnad av vindkraften

Hela listan över kommuner med installerad vindkraft finns att ladda ner som kalkylblad. Där finns tidsserier och möjligheter att göra egna beräkningar.

Sollefteå är åter igen överst på kommunlistan. Ockelbo och Örnsköldsvik ligger även i år på plats 2 och 3, trots att det inte har byggts någon ny vindkraft i kommunerna. Ljusdal går från plats 78 till plats 9. Storuman är också ny i listan över de tio största kommunerna i Sverige sett till installerad vindkraft, medan Vetlanda och Piteå inte längre finns kvar i toppen.

 

tabell vindkraftstatistik kommuner 2016