Rapportering med blanketter

Här hittar du blanketterna för rekvirering av medel, rapportering samt ekonomisk slutredovisning.

Ekonomisk redovisning/Ekonomisk slutredovisning

Skriv ut blanketten för ekonomisk redovisning/slutredovisning och fyll i. Firmatecknare eller motsvarande samt projektledaren ska signera blanketten och sedan skicka den till:

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna

Läges- och slutrapport

Vi föredrar att du lämnar in dina läges- och slutrapporter elektroniskt via E-kanalen. E-kanalen är en tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig att skicka in dina läges- och slutrapporter. Gå till E-kanalen.