Forskarprofiler

Genom att intervjua intressanta energiforskare om deras arbete vill vi väcka intresse för energiforskning som yrke men även visa forskningens bredd - det handlar inte bara om grundforskning utan även om att lösa faktiska energirelaterade problem!