Annex 36 - Energiåtervinning från avfallshanteringssystem

Task 36 ( Energi from Waste) arbetar med frågor som rör integrering mellan avfalls- och energisystemet. Den största andelen av arbetet sker via workshops, möten för kunskapsåterföring och mindre syntesrapporter. Aktuella frågor är energiåtervinningens roll i den cirkulära ekonomin, gränsöverskridande transporter, fasta återvunna bränslen och förgasning av avfall. Sverige leder arbetet i gruppen som består av forskare/myndighetspersoner från Frankrike, Italien, Tyskland och Sverige.

http://task36.ieabioenergy.com/

Annexledare och nationell representant: Inge Johansson