IEA Energy Efficient End-Use Equipment

Samarbetet inom IEA Energy Efficient End-Use Equipment (IEA-4E) handlar om att utbyta information och erfarenheter om styrmedel som främjar utvecklingen av energieffektiva apparater.

 

Det finns tre fyra annex inom programmet; ett som analyserar regionala marknader av effektiva apparater och kopplingen till styrmedel, och tre om specifika områden; networked standby, motorsystem och LED-baserad belysning. Dessutom genomförs ett antal enskilda projekt som analyserar regionala marknader av effektiva apparater och kopplingen till styrmedel. Sverige deltar i alla aktiviteter utom det i annexet om motorsystem, samt är ordförande i det annexet om LED-baserad belysning.

Den beslutande kommittén träffas två gånger per år.