IEA Industrial Energy-Related Technologies and Systems

Tekniksamarbetet inom Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS)
handlar om energianvändning inom ett flertal olika industrisektorer.

Syftet med samarbetet är att öka och sprida kunskapen om teknik och energieffektivisering i industrin samt att bidra till samverkan mellan system och tekniker.

Inom tekniksamarbetet finns ett antal så kallade annex där Sverige för närvarande är representerat och som handlar om energieffektiva separationssystem: metod, demonstration och ekonomi, industribaserade bioraffinaderier, industriella värmepumpar, processintegration inom järn- och stålindustrin samt energieffektivisering i små- och medelstora företag.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år i april och november.