Kompetenscentrum Combustion Engine Research Center (CERC)

Combustion Engine Research Center (CERC) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg är ett kompetenscentrum inom området för förbränningsmotorteknik som har funnits sedan 1990-talet. Nuvarande etapp pågår 2018-2021.

CERC inriktar sig främst på områdena sprej och förbränning i direktinsprutande diesel- och bensinmotorer samt hybrider mellan dessa båda förbränningskoncept, förnybara bränslen (DME, RME och Fischer-Tropsch-bränslen från biomassa) samt reglering av motorer.

Syfte

Syftet är att utföra högkvalitativ forskning med målet att reducera förbränningsmotorers bränsleförbrukning och avgasemissioner. Forskning bedrivs även kring alternativa och förnybara bränslen och förbränningssystem för dessa.

Mål

Konkreta mål för etappen är bland annat att utveckla teknik för högre energieffektivitet, nya förbränningskoncept, nya bränslen samt energiåtervinning. Ytterligare mål är att studera och definiera insprutningsstrategier för minimala emissioner och maximal verkningsgrad.

Budgetram

Budgetramen uppgår till totalt 120 miljoner kronor under etappen 2018-2021 där Energimyndighetens del är 40 miljoner kronor. Utöver Energimyndigheten finansieras kompetenscentrumet av Chalmers Tekniska Högskola samt företag inom industrin.