Hearing om Energimyndighetens strategi för transportforskning och innovation

Energimyndigheten arbetar med en uppdatering av strategin för transportforskning och innovation. Syftet med strategin är att ha en helhetssyn över transportsektorn som en del i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Vid hearingen presenteras och diskuteras strategin och dess delområden tillsammans med er.

Anmälan är stängd.

Tid och plats

Tid: 26 september 2019, kl. 09:00-12:15
Plats: Via Skype

Innehåll

  • 08:30 Välkommen att logga på och testa din utrustning. Vi har tekniker på plats som är behjälpliga med frågor.
  • 09:00 Välkommen! Introduktion till transportstrategin
  • 09:45 Paus
  • 10:00 Genomgång av workshoparna
  • 10:15 Workshops omgång 1 med smågrupper inom tre områden; Transporteffektivt samhälle, Resurseffektiva och fossilfria fordon och farkoster, Förnybara drivmedel.
  • 11:00 Paus
  • 11:15 Workshops omgång 2 med smågrupper inom tre områden; Transporteffektivt samhälle, Resurseffektiva och fossilfria fordon och farkoster, Förnybara drivmedel.
  • 12:00 Avslut gemensamt