Innovation och företagande

Energimyndigheten arbetar för att främja svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Det kan röra sig om allt från riktade stöd till företag för affärsutveckling och kommersialisering till bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå.