Här presenteras olika evenemang i Sverige och utomlands som har affärsutveckling och kommersialisering som fokus. Energimyndigheten deltar på ett eller annat sätt i dessa evenemang.