Tysklandsprogrammet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har utvecklat ett särskilt program för att underlätta för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst inom området energi finns det, med tanke på den tyska energipolitikens omställning, Energiewende, en fortsatt stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna.

Fokus inom Energiewende ligger aktuellt fortsatt på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi, det vill säga på överföring och lagring. Samtidigt blir värme och transport nya fokusområden vid sidan om el.

I dessa områden är ett utbyte med innovativa företag från andra marknader mycket välkommen - inte minst med företag från Sverige, som anses ha en mycket modern energiprofil.

Sverige är partnerland för Hannovermässan 2019

Var med på en unik satsning på Hannovermässan i april 2019! Energimyndigheten anordnar en svensk samlingspaviljong i Energihallen på Hannovermässan 1-5 april 2019.

Paviljongen är ett led i vårt långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik.

– Vi söker svenska miljö- och energiföretag som vill ta sig in på marknaden i Tyskland. Den tyska marknaden söker fortfarande efter innovativa produkter och tjänster som ska bidra till Energiewende, säger Christopher Waldén på Energimyndigheten.

Som en del av regeringens exportstrategi har Energimyndigheten de senaste tre åren framgångsrikt riktat insatser till den tyska marknaden för att svenska företag ska ha möjlighet att etablera sig och hitta kunder och partners.

Som ett resultat av Hannovermässan 2018 så har nu den svenska regeringen beslutat att vara partnerland för mässan 2019. Detta är en fantastisk möjlighet för svenska företag att få ökad synlighet, startat nya samarbeten och i vissa fall även fått en ökad marknadsnärvaro mot Tyskland.

Svensk samlingspaviljong

Som utställare på Hannovermässan möter du potentiella och befintliga kunder på en och samma plats och kan etablera kontakt med inköpare inom hela den industritekniska värdekedjan.

Avgiften för deltagande i samlingspaviljongen är inte fastställt ännu men som riktmärke så var avgiften 25,000 kr per företag 2018. I priset ingår även identifiering och mötesbokningar med potentiella affärspartners och kunder om så önskas.

Koordinerat av Energimyndigheten kommer en särskild samlingspaviljong att byggas på cirka 150 kvm, centralt placerad, där 16 stycken energiteknikföretag förväntas ingå. Antalet platser i samlingspaviljongen är begränsade och därför är det viktigt att vi får in er anmälan så snart som möjligt. Placering i paviljongen följer efter tidpunkt för anmälan. Huvudtemana på Hannovermässan 2019 kommer bland annat vara Industry 4.0, energieffektivitet och digitalisering.

Om programmet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) utvecklat ett program för att främja internationaliseringen av svenska cleantech företag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Deltagarnas verksamhet bör omfatta produkter, teknologier eller systemlösningar inom de ovan nämnda områden.

Under en begränsad tid (max ett år) erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. Programmet består av olika moduler som kan sättas in var för sig eller i olika ordningsföljder. Modulernas innehåll och omfattning väljs ut gemensamt med varje enskild deltagare, helt i enlighet med det individuella behovet.

Vid sidan om en kick-off och kontinuerliga arbetsmöten erbjuds följande moduler:

  • Marknadsanalys: Fokus på ramvillkor, konkurrenter, kunder och rekommendation om marknadsinträdesstrategi
  • Matchmaking: Identifikation och ackvisition av potentiella affärspartner
  • Studieresa till Tyskland: Deltagande på en mässa/branschkongress eller individuell resa
  • Kommunikation: Interkulturella tips. Genomgång av befintligt marknadsföringsmaterial, hemsida mm.

Vill Du delta?

Om du vill vara med kontakta gärna Verena på Tysk-Svenska Handelskammaren eller Christopher på Energimyndigheten.

Tysklandprogrammet har med framgång pågått i fyra år och från och med mars 2018 är det dags för en ny upplaga med nya företag. Det här året ligger extra fokus på smarta elnät inklusive lagring och e-mobility.

Om du vill vara med kontakta gärna Tysk-Svenska Handelskammaren eller Energimyndigheten. Huvudkriterierna för att vara med i programmet är:

  • att ditt företag är redo för export, det vill säga att produkten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på den potentiellt stora tyska marknaden
  • ni ska känna företagets ställning på hemmamarknaden och veta om produktens Unique selling proposition/point  (USP)