USA

På följande sidor finns information om våra internationaliseringsprojekt i USA.

Energimyndigheten ansvarar för ett samarbete medllan Svenska Näringsdepartementet och den amerikanska delstaten Minnesota inom biooenergi. Syftet med samarbetet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt att bidra till ökad andel förnybar energi. Läs mer om bioenergi i Minnesota här.