Bioenergi i Minnesota

I juni 2013 tecknades ett samförståndsavtal mellan den amerikanska delstaten Minnesota och det svenska Näringsdepartmentet. Avtalet gäller ett samarbete inom bioenergi där syftet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt att bidra till ökad andel förnybar energi.

Energimyndigheten står som ansvariga för det svenska åtagandet.

Tillväxt genom bioenergi i Minnesota och Sverige

Sverige har en ledande position på bioenergiområdet och står för en rad marknadsledande lösningar när det gäller teknologier, system och tillämpningar inom bioenergisektorn. Sverige har även en hög marknadsacceptans för bioenergi.

I Minnesota finns det god tillgång till råvara för att producera bioenergi och myndigheterna i delstaten ser att bioenergi kan vara en viktig del i deras framtida ekonomi.

Samarbetet kan därmed bidra till att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Sverige, genom svensk tjänste- och teknikexport, och i Minnesota som får möjlighet till en ökad produktion av bioenergi.

Minnesota skulle kunna komma att bli ett bra exempel för övriga amerikanska stater att lära av, och därmed fungera som brohuvud för svenska intressen.

Projekt i Minnesota matchas med svenska leverantörer

Under 2016-2017 kommer insatserna inom samarbetet att fokusera på konkreta marknadsförutsättningar för svensk biogasteknik- och system. Prioriterade biogasprojekt i Minnesota ska matchas med lämpliga svenska leverantörer av produkter och tjänster.

Projektet ska på sikt bidra till att skapa goda exempel på svenska lösningar genom exempelvis referensanläggningar. Dessa ska på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt tar vara på Minnesotas tillgångar samt skapa tillväxt och arbetstillfällen inom bioenergiområdet i båda länderna. Därmed inkluderar samarbetet också en ambition att främja harmonisering genom att utbyta erfarenheter kring ekonomiska styrmedel och instrument som främjar förnybar energi i allmänhet och bioenergi i synnerhet.

Bakgrund till samarbetet

Bakgrunden till samarbetet är ett projekt som genomfördes under 2012-2013. Projektet var ett bioenergisamarbete mellan Sveriges Bioenergiförening (Svebio) och BioBusiness Alliance of Minnesota (BBAM) som Energimyndigheten finansierade.