Presentationer Perspektiv på energi

Ta del av presentationerna från konferensen Perspektiv på energi.

Karin Lexén: Tvärsystemperspektiv hanterar utmaningarna

Lars Zetterberg: Robust utsläppshandel i en miljö av överlappande klimatpolitiska styrmedel

Magnus Jiborn: Teknikjusterade koldioxidfotavtryck som klimatpolitiskt verktyg

Madelene Ostwald: Fokus på mark: Stödja multifunktionella markanvändningssystem – skapa koppling mellan UNFCCC och SDGs hållbara utvecklingsmål

Lisa Göransson: Från timmar till årtionden – hur påverkar variationer i last och produktion sammansättningen av Sveriges och Europas framtida elsystem?

Per Krusell/Conny Olovsson: Energisparande och teknisk utveckling från ett multiregionalt perspektiv

Anna Krook-Riekkola: TIMES Sw3eden kompetensbyggande och Högt uppsatta mål för förnybar energi – fokus på biomassans roll hos slutanvändaren

Annika Skoglund: Gästforskarprojektet Förnybar energi-aktivism för omställning av energisystemet

Thomas Broberg: Effektivare energianvändning – Hur berikar vi den energipolitiska verktygslådan?

Björn Sandén: Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem

Karin Bäckstrand: Utmaningar och möjligheter i en fragmenterad global klimat- och energistyrning

Erik Ahlgren: CleanTech i ett energisystemperspektiv (CLEANS)

Anna Bergek: Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem

Martin Hultman och Ann-Sofie Kall: Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971 – 1991

Lena Nerhagen: Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel

Torbjörn Jansson: Styrmedel för klimatsmart produktion av bioenergi och mat

Örjan Gustafsson: Utvärdering av klimatpåverkande Black Carbon emissioner fokus på biobränsle och Arktis

Björn-Ola Linnér: Premisser för bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring i framtida globala klimatarbetet

Mohammed Reza/Sambuddha Chakrabarti: Långsiktiga investeringar i produktion och överföringar när det är flera systemansvariga

Pär Holmberg: Reglering av distributionsnäten i ett framtida elsystem

Pär Holmberg: Analys av elmarknad med flaskhalsar och förnybar elproduktion

Tommy Lundgren: Utvärdering av rekyleffekter i svenska industrins energianvändning

Lena Neij: Transition governance – en kritisk granskning av metod för utvärdering av forsknings och styrmedelsinsatser

Patrik Söderholm: Klimatpolitikens komplexitet en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp

Richard Klein: Privat finansiering för implementering av NDCs i Afrika söder om Sahara (PRINDCISSA)

Erik Sterner: Internationell klimatpolitik efter Paris Mål för koldioxid och andra växthusgaser

Hannes von Knorring: Hur beställer man ett energieffektivt fartyg? En studie av fartygsupphandling hos innovativa rederier

Pär Blomkvist/Saara Hollmén: Styrmedel och investeringsincitament på elmarknaden Industriaktörernas och finansaktörernas perspektiv

Anna-Lisa Lindén: Nya perspektiv - om resultat från tidigare forskningssatsningar

Staffan Laestadius: Nya perspektiv - om resultat från tidigare forskningssatsningar

Rémy Kolessar: Nya perspektiv på energi – om behovet av mångfald i kunskapsproduktionen

Olof Gränström: Kommunicera fakta och forskningsresultat på mottagarnas villkor

Eugenia Perez Vico: Samverkan med integritet – går det?

Kajsa Ellegård/Malin Granath: Medskapande forskning och kommunikation med Vallastaden i Linköping som exempel

Susanne Arneborg: Forskning i samverkan från praktikerns perspektiv

Josefin Thoresson/Marie Claesson: Människa Energisystem Samhälle MESAM och Forskarskolan Energisystem FoES

Olga Kordas: Viable Cities