Projektinformation

Projekttitel:
Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden
Projekttitel (eng):
Design for a socially engaged energy efficiency in the sustainable city
Project manager:
Loove Broms
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
43662-1
Projektstart:
2016-12-20
Projektslut:
2020-04-01
Budget:
ÅrBeviljat
20161 300 000 kr
20173 000 000 kr
20182 000 000 kr
20191 714 993 kr
Total:8 014 993 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
Utlysning för projektansökningar som hanterar utmaningar för att uppnå mera resurs- och energieffektiva byggnader
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Mehmet Bulut
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra stadsmiljöer. Projektet avser att ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen. Projektet kommer att ta fram ny kunskap om ett flertal typer av stadsområden av olika karaktär, t.ex. vad gäller grad av färdigställande, typ av stadsbyggnad (kvartersstad, trädgårdsstad, etc.), samt invånarnas socio-ekonomiska status.
Ärendesammanfattning (eng):
In this project we want to investigate how the concept of energy efficiency can be further developed in relation to the everyday habits encouraged by the design of the built environment. How energy efficiency has been expressed in the past sustainability efforts and how these aspirations could be better implemented in future environments for sustainable habits in relation to the technical progress made possible? We will analyze several areas which differ in character in terms of for example degree of "completion" and residents' socio-economic status. The project's interdisciplinary research team will produce concrete design proposals on objects and environments with a focus on the physical form that examines how people to a higher extent could be encouraged to live sustainably with a focus on how we produce, use and relate to energy in everyday life. The outcome will be used for a series of workshops and seminars with stakeholders.