Projektinformation

Projekttitel:
OxyCar-FBC, Syrebärare i fluidiserad bäddförbränning med biomassa..., ERA-NET Bioenergy
Projekttitel (eng):
OxyCar-FBC, Oxygen Carriers in Fluidized Bed Combustion of Biomass ....
Project manager:
Anders Lyngfelt
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P43936-1
Projektstart:
2017-02-01
Projektslut:
2020-01-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 938 004 kr
20182 647 438 kr
20191 008 553 kr
202068 805 kr
Total:5 662 800 kr
Programområde:
Biobränslen forskningsprogram
Program:
ERA-NET Bioenergy
Energimyndighetens andel:
89 %
Energimyndighetens handläggare:
Åsa Karlsson
Ärendesammanfattning:
Mineraler och avfallsmaterial rika på vissa övergångsmetalloxider (särskilt Fe och Mn) kan reduceras av brännbara gaser och återoxideras av luft under vissa betingelser. Syftet med OxyCar-FBC-projektet är att undersöka sådana material som syrebärare i framtida teknik för förbränning av biomassa i fluidiserad bädd. Tre tillämpningar skall studeras: i) Syrebärarförbättrad förbränning (OCAC), ii) Kemcyklisk förbränning med CO2-infångning (CLC - negativ CO2) och iii) Kemcyklisk förbränning utan CO2-infångning (CLC – utan infångning). Projektet har en starkt experimentell inriktning och innefattar även försök i kommersiella biobränsleeldade pannor.
Ärendesammanfattning (eng):
Minerals and waste materials rich in certain transition metal oxides (notably Fe and Mn) have the ability to become reduced by fuel gases and oxidized by air at certain conditions. The objective of the OxyCar-FBC project is to investigate such materials as solid oxygen carriers in future technologies for fluidized bed combustion of biomass. Three applications are addressed: i) Oxygen-Carrier Aided Combustion (OCAC), ii) Chemical-Looping Combustion with CO2 capture (CLC - negative CO2), iii) Chemical-Looping Combustion without CO2 capture (CLC - w/o capture). The three technologies are strongly related to each other and are intended to reduce emissions, improve efficiency, reduce costs and ultimately also to capture CO2 emissions during generation of heat and/or power from biomass. The project gathers researchers and companies in Sweden and Austria, leading countries in biomass utilization. It has a strong experimental focus and also includes tests in commercial biomass-fired boilers.