Projektinformation

Projekttitel:
Elektriska drivsystem - intelligent mjukvara & elektromagnetiska delar - ELISE
Projekttitel (eng):
ELISE - Electric drives - Intelligent Software & Electromagnetics
Project manager:
Andreas Andersson
Organisation:
Volvo Personvagnar AB
Projektnummer:
P44435-1
Projektstart:
2017-06-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017811 700 kr
20181 095 000 kr
Total:1 906 700 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
39 %
Energimyndighetens handläggare:
Hans-Olof Dahlberg
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att bidra till effektivare drivsystem för elektrifierade fordon. Projektets mål är att undersöka och vidareutveckla en sensorlös styrmetod för elmaskiner framtagen i ett tidigare projekt, samt ytterligare en styrmetod – DTC (Direct Torque Control). Avsikten är att verifiera framarbetade resultat medelst experiment i en rigg som byggdes upp under det tidigare projektet. Potentialen för förlustminskning i omriktaren beräknas vara upp till 20 %.
Ärendesammanfattning (eng):
In this project, it will be investigated how a permanent magnet synchronous machine can be controlled using alternative control strategies that are independent of the rotor position sensor and uses a minimum amount of inverter switching events. An example of such method, with reduced amount of inverter switching, is the direct torque control approach (DTC). The evaluations will be bases on energy efficiency, torque characteristics and acoustic noise emissions. Comparisons, with state-of-the-art methods such as the commonly used SPWM and the previously investigated DPWM, will be conducted. The project is a continuation on Andreas Andersson’s PhD project, ELIN –a robust and energy efficient integrated electric drive line (project number at Energimyndigheten 37189-1), which will lead the PhD-student to dissertation and completion of the PhD. Furthermore, after dissertation the ambition is to continue the work with investigations on asymmetrical propulsion machines.
Dokument: