Projektinformation

Projekttitel:
Analys av supergrids för att försörja världen med förnybar energi
Projekttitel (eng):
Analysis of supergrids to supply the world with renewable energy
Project manager:
Fredrik Hedenus
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44717-1
Projektstart:
2017-09-01
Projektslut:
2021-03-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017431 000 kr
20181 372 000 kr
20191 117 000 kr
Total:2 920 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Genom tillgång till ny data, samt nya modelleringsangreppssätt avses att i projektet modelleras och analyseras potentialen för ett supergrid. Detta kommer att göras genom att bygga en nyskapande nätverksmodell över elsystemet. Ett globalt elnät har framförallt fördelarna att kunna använda goda sol- och vindresurser på avlägsna platser samt att kunna utnyttja möjligheten att i än högre grad jämna ut produktionsvariationer.
Ärendesammanfattning (eng):
Electricity from wind and solar are getting cheaper and the new capacity is being built at a rapid pace. As the variable electricity generation accounts for a growing share of electricity generation, the physical conditions in the form of wind and sun conditions to a higher extent sets the conditions for the system. The question is whether the so-called supergrid would enable the integration of solar and wind power at a lower cost. A global grid would have two main advantages: First, one could use a good sun and wind resources in remote locations, and second, you could use the opportunity to an even greater extent even out production variations. Through access to new data and new modeling techniques is we intend the project to model and analyze the potential for a super grid. This will be done by building an innovative network model of the electric system, based on experience and knowledge acquired Chalmers in recent years. The project will also be made in cooperation with IIASA.