Projektinformation

Projekttitel:
Aerodynamik vid platooning med olika fordonsslag: optimering av framtida transportlösningar
Projekttitel (eng):
Aerodynamics of platoons with multiple vehicle types: an optimisation for future transportation systems
Project manager:
David Söderblom
Organisation:
Scania CV AB
Projektnummer:
P44930-1
Projektstart:
2018-01-02
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 698 000 kr
20192 285 000 kr
20202 318 000 kr
20211 858 000 kr
Total:8 159 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Erik Svahn
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att utveckla en simuleringsmetod för noggranna och effektiva CFD-beräkningar där en stor mängd parametrar rörande kolonnkörning (platooning) kan undersökas. Simuleringarna ska valideras med hjälp av vindtunnelprov på flera olika fordonsslag i kolonn. Resultaten från projektet är tänkt att användas vid konfigurering av uppkopplade fordon vid autonom körning i kolonn för att bidra till lägre bränsleförbrukning.
Ärendesammanfattning (eng):
To meet future demands on energy efficient transports there is a need to reduce the fuel consumption and emission of road-going vehicles. Platooning can significantly reduce the fuel consumption of a truck or a passenger car due to the lower aerodynamic drag. The effects of platooning are well known, but there is a need to increase the knowledge on the fluid mechanic phenomena involved in the drag reduction, and to optimise how the vehicle should be positioned relative to each other for minimum energy consumption. The purpose of the project is to develop a CFD method for highly accurate and efficient numerical simulations, that can be used for a parametric study within the project. The simulations will be validated by experimental results from a wind tunnel test of a platoon consisting of multiple vehicle types. The results from the project should be used as indata for configuration of future autonomous vehicles that will be driving in platoons for optimised fuel efficiency.