Projektinformation

Projekttitel:
Styrmetoder för minskning av högfrekventa svängningar i elsystem med hög penetration av kraftelektronikbaserade vindparker
Projekttitel (eng):
Control design methodologies to reduce high-frequency resonance interactions in power-electronic converters to enhance wind power generation
Project manager:
Massimo Bongiorno
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44993-1
Projektstart:
2018-01-02
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 512 000 kr
20191 452 000 kr
Total:2 964 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
VindEl - programmet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elektra Kleusberg
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att undersöka risken för högfrekvensinstabilitet i ett system med hög andel vindkraft pga resonans/interaktion mellan omriktare i vindkraftsparker både vid direkt anslutning till elnätet och vid anslutning med en HDVC kraftledning. De nyckelaspekter och systemparametrar som har tyngst inverkan på systemstabiliteten ska identifieras. Målet är att föreslå och undersöka kontrollmetoder i omriktaren tillsammans med designrekommendationer som upprätthåller stabiliteten i systemet. De föreslagna lösningarna ska verifieras analytiskt, via simulering och i en småskalig prototyp. Projektets resultat ska bidra till att reducera risken för systeminstabilitet vid en storskalig utbyggnad av vindkraften.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to investigate the risk for converter control interaction in systems with high penetration of wind power. In particular, the focus of the project is on interactions in the high-frequency range. Key control and system parameters that have a major impact on the system stability will be identified and new control algorithms together with design guidelines and recommendations will be proposed to avoid this kind of instabilities. This will ease the interoperability of multivendor systems, thereby facilitating large penetration of wind power without compromising the system stability. Finally, the proposed solutions will be verified analytically, via simulation and over a small-scale laboratory setup.