Projektinformation

Projekttitel:
Högtemperaturkorrosion och mekaniska egenskaper hos oxidskikt bildade vid förbänning av biomassa - ett in-situ angreppssätt på nanonivå
Projekttitel (eng):
Project manager:
Mats Halvarsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P45401-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 084 000 kr
20191 117 000 kr
20201 149 000 kr
20211 187 000 kr
Total:4 537 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Mattias Andersson
Ärendesammanfattning:
Projektet angriper korrosionsproblem förknippade med användning av biobränslen i kraftvärmeverk. Målen inriktas mot att förstå mekanismerna för kemisk attack och mekanisk nedbrytning av skyddande oxidskikt, samt att ta fram lösningar som innefattar design av mikrostrukturen av grundmaterialet. Dessutom utforskas hur halten av vattenånga i korrosionsmiljön kan optimeras för att erhålla en god vidhäftning av oxidskiktet. Projektet kan bidra till högre elverkningsgrad, tillgänglighet samt bränsleflexibilitet i biomassa- och avfallseldade kraftvärmeverk.
Ärendesammanfattning (eng):
The project addresses corrosion problems associated with the use of biofuels in CHP plants. The objectives are aimed at understanding the mechanisms of chemical attack and mechanical degradation of protective oxide layers, as well as developing solutions involving the design of the microstructure of the base material, and investigating how the amount of water vapor in the corrosion environment can be optimized to obtain a good adhesion of the oxide layer. This increases the potential for increasing the efficiency of CHP plants.