Projektinformation

Projekttitel:
Ökad flexibilitet och el/värmeproduktion från biobränslen genom materialutveckling och korrosionsprediktering
Projekttitel (eng):
Increased flexibility and power-production from biomass through material development and corrosion prediction
Project manager:
Torbjörn Jonsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P46452-1
Projektstart:
2018-06-20
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018761 000 kr
2019933 000 kr
2020842 250 kr
2021776 750 kr
Total:3 313 000 kr
Programområde:
Termiska processer, forskningsprogram
Program:
Biokraft – el och värme från termisk omvandling av biobränsle och avfall
Energimyndighetens andel:
40 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att genomföra materialutveckling i kombination med förbättrad livstidsprediktering och involverar modell-legeringar i kombination med termodynamisk modellering. Syftet är öka effektiviteten och förutsägbarheten/flexibiliteten för el/värmeproduktion från biobränslen. Projektet bedöms bidra till programmet biokrafts mål.
Ärendesammanfattning (eng):
Biomass fired plants will play an important role in tomorrow's sustainable energy system. The goal of the proposed project is to increase the efficiency and predictability/flexibility of power generation from biomass. Finding innovative solutions to the corrosion problems that presently obstruct the full use of this important energy source will accelerate the transition to a sustainable energy system. The approach is based on material development in combination with improved lifetime predictions and involve model alloys in combination with state of the art thermodynamic modelling. The scientific approach is paralleled by a new plant project by the company partners where they represent the entire value chain, from manufacturers of high temperature alloys to designers/builders/operators of plants. The timely combination of the scientific advances and the new plant sets the scene for the proposed research, providing a unique opportunity to successfully address this important issue.