Rapportera ditt projekt

I ditt projektbeslut hittar du information om vad du ska rapportera, och när.

Signera den ekonomiska redovisningen och ekonomiska slutredovisningen. Scanna den och skicka den via E-kanalen.

Här till höger hittar du blanketterna för projektrapportering.

Om du fått EU-stöd för Miljöstudier eller Investeringsstöd ska du rapportera på följande sätt.

Skicka in dina rapporter till Energimyndigheten via E-kanalen.