Plattformar för internationalisering

Energimyndigheten genomför en satsning med plattformar för internationalisering och främjande.

Syftet är att kraftsamla för att uppnå Energimyndighetens mål genom att samarbeta med intresseorganisationer och andra innovationsmiljöer för att skapa förutsättningar för ändamålsenliga innovationer med energirelevans att nå en internationell marknad.

Under 2020 har beslut tagits om förlängd finansiering av två temaområden: