Verktyg för kommersialisering

Energimyndigheten stödjer också affärsutveckling och kommersialisering av energiinnovationer. Vi främjar svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Här hittar du vårt erbjudande på området.