Internationellt nätverk

Genom att vara med i A Challenge from Swedens nätverk kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att ge privata och offentliga aktörer bättre förmåga att nå sina energi- och klimatmål.

Genom kunskapsdelning, samarbete och gemensamma projekt med aktörer som alla har ambitionen att ligga i framkant av den hållbara utvecklingen, skapar A Challenge from Sweden en unik arena för att göra skillnad.

Som medlem i A Challenge from Sweden får du utan kostnad:

  • RELATIONER: tillgång till ett internationellt nätverk av ledande förändringsagenter som driver på utvecklingen av ett hållbart energisystem och hållbara mobilitetstjänster
  • KUNSKAP: kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte rörande nya lösningar inom energi, mobilitet och stadsplanering samt hur dessa kan implementeras och upphandlas effektivt
  • EVENT: Möjlighet att delta vid events baserade på medlemmarnas behov och utvalda utmaningar samt information och inbjudan till internationella events inom området (såsom Mission Innovation och World Urban Forum)
  • PROJEKT: Möjlighet att delta i projekt och satsningar inom framtidens stransport och energi. 

Vem får bli medlem?

A Challenge from Sweden är ett nätverk för ledande aktörer som har ambitionen och förmågan att driva på utvecklingen mot ett hållbart energisystem och hållbara mobilitetstjänster. Som medlemmar välkomnas städer, leverantörer, investerare och experter som driver på transformationen mot ett hållbart samhälle på sina respektive marknader.

Medlemserbjudanden och kriterier för medlemskap är under utveckling. Tills vidare finns möjlighet att anmäla intresse om medlemskap via challen...@energimyndigheten.se