Om A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett initiativ för utmaningsdriven innovation från Energimyndigheten. Initiativet för samman engagerade kunder, leverantörer och investerare över hela världen för att skynda på samhällets omställning mot en koldioxidfri tillväxt.

Bakgrund

Initiativet har utvecklats av Energimyndigheten med fokus på effektmålen om 100 procent förnybar och fossilfri transport. Syftet med A Challenge from Sweden är att skapa behovsdriven innovation. Här kan alla aktörer från hela världen, från behovsägare till innovatör, leverantör och investerare mötas. Tillsammans kan vi göra skillnad genom att göra verklighet av nya innovativa och hållbara energilösningar.

Mål med initiativet

Genom att kommersialisera innovationer inom Energimyndighetens uppdrag kan vi öka takten för omställningen till ett hållbart energisystem och nå de klimatpolitiska målen i Parisavtalet. Vi skapar förutsättningar för upphandling, investeringar och implementering av lösningar.

 

Presentation av A Challenge from Sweden på Sveriges Innovationsriksdag