Hållbar mobilitet som tjänst / Sustainable mobility as a service

Energimyndigheten har en viktig uppgift i att hitta lösningar för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att Sveriges transportsektor är fossilfri senast år 2045. I syfte att utveckla nya hållbara lösningar och affärsmodeller driver vi därför det nationella projektet Hållbar mobilitet som tjänst / Sustainable Mobility Challenge.

Hållbar mobilitet handlar om hur vi i framtiden måste ställa om transporter och resor för att nå klimatmålen. Hållbar mobilitet som tjänst handlar om att kombinera olika transportmedel till en smidig tjänst så att resenären sömlöst kan ta sig från dörr till dörr oavsett vilka resealternativ som används.

Nyckeln ligger i att kombinera fossilfria alternativ från flera olika transportleverantörer och därigenom skapa en helhetstjänst som möjliggör en smidig och snabb resa. Vi ser framför oss en förbättrad reseupplevelse där behovet av att äga en egen bil minskar.

Syftet med A Challenge from Sweden är att uppnå de uppsatta klimatmålen och därmed är det viktigt att världen är med. Därför har vi inom ramen för projektet Hållbar mobilitet som tjänst skapat ett nätverk av progressiva och innovativa företag, organisationer och städer. Tillsammans har de arbetat fram en behovsanalys som blivit underlag för en internationell innovationstävling som pågår mellan oktober 2018 och mars 2019. Tre vinnare får dela på en vinst om 1,5 MSEK och introduceras även till potentiella privata och offentliga köpare på den svenska marknaden. Förhoppningen är att de vinnande bidragen ska testas redan under 2019 och att de efter testperioden implementeras och bidrar till en mer hållbar framtid.

 

Nätverk

Nätverket inom projektet Hållbar mobilitet som tjänst, består av ett fyrtiotal proaktiva företag, fastighetsägare, städer, andra privata och offentliga köpare samt transportleverantörer som alla ser en vinning i en bred implementation av hållbara lösningar för vårt resande. De står redo att testa och investera i effektiva, genomförbara och skalbara lösningar som tar oss ett steg närmare en hållbar framtid.

Energimyndigheten välkomnar fler att delta i nätverket. Medlemskapet är kostnadsfritt och erbjuder:

  • Nätverksträffar med kunskapsutbyte mellan medlemmar
  • Tillgång till global expertisLångsiktig samverkan med innovationsmiljöer
  • Praktiskt lärande kring innovationsupphandling som process
  • Stöd för att nå uppsatta klimatmål inom hållbar transport

 

Hälsning från Ibrahim Baylan, Sveriges Energiminister från 2014