Intelligent Energihantering / Intelligent energy management

Energihantering som i realtid mäter och förutspår framtida förbrukning, självlärande energisystem i byggnader, energilagring som styrs likt mobiltelefonen och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen. Det är de fyra vinnande lösningarna i den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energihantering.

European Assistance For Innovation Procurement gör intervju med Charlotte Lejon, programchef A Challenge from Sweden, om Intelligent Energy Management

 

Kombinationen av solenergi och energilagring är för närvarande ett hett ämne i den utvecklande energisektorn. När andelen förnybar el ökar, ökar även behovet av lagring och flexibilitet i energisystemet.

Målet med tävlingen och testfasen i projektet Intelligent Energihantering var att få nya flexibla lösningar där byggnaders energisystem är modifierade så att solenergi kan användas och lagras lokalt i större utsträckning än idag. Denna typ av service blir allt viktigare i en värld med växande andel förnybar el. Ihus, fastighetsbolaget i Uppsala kommun var en av flera svenska aktörer som var involverade i att testa de vinnande lösningarna.

Behovsägare

Fem kommuner uttryckte intresse och behov av nya smarta lösningar för solenergi: Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala. Alla deltog och stöttade projektet genom samarbete för att skapa kollektiv köpkraft och efterfrågan. De tillhandahöll också pilotprojekt för verifiering och tester.

Implementering genom innovationsupphandling

Efter testfasen fortsatte arbetet med en bredare implementering genom innovationsupphandling. Denna form av innovationsupphandling kommer att göra det möjligt för A Challenge from Sweden att samla flera behovsägare och därigenom förbättra marknadens investeringspotential för att tillhandahålla attraktiva affärsmodeller och funktionalitet som kunderna behöver.

Om tävlingen

Tävlingen arrangerades av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med NineSigma, samt kommunerna Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala, som också deltog i testfasen.

Priset till var och en av de fyra vinnarna var 10 000 euro och matchning med deltagande kommuner för genomförande av pilotprojekt med ett värde på upp till 50 000 euro per kommun. Framgångsrika pilotprojekt beräknas kunna resultera i kontrakt på upp till 2,8 miljoner euro.

Fyra vinnare från hela världen

CERTH, Grekland
Teamet bakom AGILE har utvecklat ett självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt kravlöst möta slutkonsumentens behov.


Amzur Technologies, USA

Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solkraft som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.


KIC InnoEnergy, Sverige

Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.


Ferroamp Elektronik, Sverige

EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.