Detta kan du som arbetsgivare tänka på när du ska köpa tjänsteresor för anställda

A Challenge from Swedens projekt Sustainable Mobility as a Service, jobbar för att arbetsgivare ska kunna erbjuda tjänsteresor med taxi, tåg, kollektivtrafik och cyklar via en sömlös tjänst.

Slutet på en era? Slutet på en era?

Våra dagliga resor med privatägda bilar har stor inverkan på planeten och vi behöver hitta nya fossilfria och övertygande alternativ. Men förändring av människors beteende är svårt och kräver både incitament och stöd. För att lyckas måste vi hitta hållbara lösningar som är anpassningsbara till människors olika behov, preferenser och villkor. Resor är avgörande för daglig logistik, därför måste en alternativ tjänst vara säker, pålitlig och lättillgänglig.

Av den totala andelen bilresor som görs i Sverige står tjänsteresor för den största delen och därmed en betydande del av våra koldioxidutsläpp. Vilken typ av bil som används påverkar utsläppsnivån av koldioxid i hög grad. Människor som är vana att åka bil på tjänsteresor samt till och från jobbet, är dessutom mer benägna att välja bilen som resesätt på fritiden. Många anställda har idag tjänstebil/förmånsbil via sin arbetsgivare som fortfarande har kvar bilar som drivs av fossila drivmedel. För att köpa mer hållbara tjänsteresor är det viktigt att sätta ett mål som är förankrat inom företaget och ledningsgruppen.

Jesper Johansson, som är operativ projektledare i Sustainable Mobility as a Service, har hjälpt flera av Sveriges största privata och offentliga arbetsgivare att ställa om sin personals tjänste- och arbetsresor. Syftet har varit att nå klimatmål, kostnadsbesparingsmål eller hälsomål.

 

Jesper Johansson, projektledare Sustainable Mobility as a Service

Jesper har bland annat hjälpt IT-företaget Atea som nådde en minskning av utsläpp från sina tjänsteresor med 21 procent och minskade samtidigt sina reskostnader med 10 miljoner kr per år. Detta nådde de genom att sätta ett tydligt mål samt jobba strukturerat och systematiskt med hjälp av CERO-processen.

CERO (Climate and Economic Research in Organisations) baseras på en transparent och lätthanterlig modell som utvecklades genom forskning och praktik på KTH. CERO förser företag och större organisationer med skräddarsydda och ekonomiskt optimala strategier och handlingsplaner för att uppnå klimatmål genom effektivare resor och möten. CERO är anpassad att fungera som beslutsunderlag för workshops där medarbetare och ledning enas kring vilka åtgärder som är optimala utifrån rådande förutsättningar och medarbetarnas preferenser.

Vasakronan Vasakronan minskar koldioxidutsläppen från alla anställda i Kista Science Tower och Kista Entre med hjälp av CERO

Fabege och Vasakronan är två fastighetsbolag som också är progressiva inom detta område. De har ändrat sina egna tjänsteresor och hjälper sina hyresgäster i Arenastaden, Kista Science City och Lilla Bommen att ta fram handlingsplaner för att minska koldioxidutsläpp från tjänste- och arbetsresor. Företag såsom IBM, Telia, Microsoft och Oracle har därmed minskat sina koldioxidutsläpp med över 20 procent. Fabege kommer även att genomföra en liknande process för alla 20 000 anställda i Arenastaden.  

Jesper Johanssons fem saker att tänka på vid köp av tjänsteresor:

  • Jobba långsiktigt, strukturerat och systematisktSkapa en kultur som ökar användningen av resfria möten såsom webb eller telefon.
  • Erbjud alla anställda tekniska förutsättningar för detta. Det kan vara en så enkel åtgärd som att göra alla mötesbokningar via Outlook till ett webbmöte i defaultläget
  • Välj tågresor för alla resor kortare än 50 mil. Var väldigt restriktiva gällande inrikes flygresor
  • Se till att de anställda har attraktiva möjligheter att göra tjänsteresan med något annat än bil såsom bilpool, lånecyklar, elsparkcyklar eller kollektivtrafikkort
  • Jobba med interna tävlingar och utmaningar för att öka engagemanget hos de anställda.