Cykelplanering

I den kommunala planeringen finns stora möjligheter att bidra till att fler cyklar i stället för att åka bil. Cykling bidrar förutom till effektivare energianvändning, dessutom till förbättrad folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan.


Planera för ökad cykling

I tätorten Moheda i Alvesta kommun har kommunen arbetat aktivt med att planera för ökad cykling. Alvesta medverkande i Energimyndighetens program Uthållig kommun och erfarenheterna från arbetet kan ni ta del av här.