Ordlista

När det gäller elfordon och laddning finns det många ord som ibland behöver en förklaring. Här hittar du en lista på ord och förkortningar och vad de betyder.

Elfordon Samlingsbegrepp för elbilar, laddhybridfordon, hybridfordon och bränslecellsfordon.
Elbil En bil som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).
Laddhybridfordon Ett fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).
Hybridfordon Ett fordon som både använder en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri (på engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV. Hybridfordon kan inte laddas med el från elnätet.
Laddfordon Ett begrepp som innefattar fordon som kan laddas från elnätet, som elbilar och laddhybrider. 
Laddstation Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller flera laddpunkter där el kan överföras till ett eller flera fordon.
Laddningspunkt Det gränssnitt där ett fordon kan ladda (eller byta batteri). En laddstation kan innehålla flera laddningspunkter. En
laddningspunkt tillhandahåller laddning till ett fordon i taget.
Publik laddning Laddning vid en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.
Icke-publik laddning Laddning vid en laddstation som är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen och som huvudsakligen används av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen. Inte tillgänglig för alla.
Normalladdning När ett fordon laddas med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt.
Snabbladdning När ett fordon laddas med en effekt på mer än 22 kilowatt. En laddstation med en 3-fas och 32 A anslutning anses som en laddstation för snabbladdning enligt EU:s klassificering. Snabbladdning inkluderar den laddeffekt som benämns
som semisnabb laddning, som har en laddeffekt strax över 22 kW.
Laddeffekt Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddfordon, från elnät till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.