Intyg om personuppgifter

Enligt artikel 22.1 i registerförordningen ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till sin nationella administratör att alla uppgifter kopplade till konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör enligt registerförordningen begär att ni intygar era registrerade kontouppgifters riktighet. Vänligen kontrollera att alla de uppgifter ni har i registret enligt listan nedan stämmer.

Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du som ombud inte behöver göra något mer, utan "den som tiger samtycker". Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel, behöver uppdateras eller saknas.

Ändringar måste vara genomförda senast 31 december varje år.

Rättelser

Skulle uppgifterna inte vara korrekta måste ni rätta dem i unionsregistret och/eller skicka in via brev så snart som möjligt. Rättningar måste vara utförda senast 31 december. Detta är speciellt viktigt inför ert fullgörande som ska genomföras under mars-april.

Ett konto måste enligt registerförordningen ha MINST två aktiva kontoombud. Om kontot inte uppfyller det kravet har Energimyndigheten rätt att spärra kontot vilket kan leda till att eventuella fullgöranden inte kan genomföras i tid. En händelse som kan medföra höga sanktionsavgifter för kontoinnehavaren.

Uppgifter som måste skickas in via brev är de som normalt skickas till oss i pappersform i samband med en kontoansökan, till exempel kopia av id-handling. Notera att du endast behöver skicka in nya papperskopior om någon ändring skett sedan det senaste dokumentet skickades in.

Om uppgifterna inte är uppdaterade innan den 31 december så kan ert tillträde till kontot komma att spärras tills dess att all information är uppdaterad.

Kontakta oss via e-post om det finns fullmakter som bör återkallas.

Följande uppgifter ska kontrolleras i unionsregistret:

+

1. Uppgifter om kontoinnehavaren och kontot

Informationen om kontot finns under fliken Kontouppgifter efter att du klickat på kontonumret för det konto du vill kontrollera i listan över konton. Behöriga ombud på kontot kan ändra uppgifter om kontot.

+

2. Ombudens kontaktuppgifter

Information om kontaktuppgifter till ombuden finns i unionsregistret under fliken Behöriga ombud. Uppdatera informationen på det sätt som behövs. 

+

3. Användarens personuppgifter

Informationen om dina personuppgifter finns i unionsregistret under Ändra dina personuppgifter under ditt namn uppe till vänster i skärmen. Informationen är oberoende av vilken eller vilka kontoinnehavare du är knuten till.

+

4. Att rätt ombud finns på alla konton

Antalet aktiva ombud måste alltid vara minst två. Om det på ett konto finns registrerade ombud som inte längre ska ha åtkomst till kontot bör ombudet tas bort. Det kan du göra genom att klicka på knappen Ta bort under flikarna  Behöriga ombud i unionsregistret (Se kapitel Hantering av kontoombud i användarmanualen).

Observera att Ta bort-knappen bara finns tillgänglig om antalet ombud är fler än två, så eventuellt måste ett nytt ombud registreras innan ett annat kan tas bort.

Arbetar ombudet inte längre kvar på företaget bör eventuell fullmakt också återkallas hos Energimyndigheten. Kontakta oss via e-postadressen om det finns fullmakter som bör återkallas.

Guide för hantering av behörigt ombud på befintligt konto.