Tidsfördröjningar

Det finns tidsfördröjningar för vissa åtgärder i unionsregistret som du som kontoinnehavare eller ombud bör vara medveten om. Tidsfördröjningarna i unionsregistret är inlagda för att höja säkerheten i registret. 

 Tidsfördröjningar och helgdagar i unionsregistret påverkar:

  • hur lång tid det tar att genomföra en transaktion till ett annat konto.
  • hur lång tid det tar att lägga till ett konto i betrodda kontolistan

Klicka på bilden för att se den i större format.

Konton EU och Kyoto

Transaktionsfördröjningar inom betrodda kontolistan

Alla överföringar som finns med i listan över betrodda konton utförs omedelbart om de föreslås mellan klockan 10.00 och 16.00 CET om transaktionen föreslagits under en arbetsdag. Överföringar som föreslås efter 16.00 CET ska utföras följande arbetsdag klockan 10.00 CET.

Transaktionsfördröjningar utanför betrodda kontolistan

Alla överföringar som inte finns med i listan över betrodda konton, som förslås för utförande före kl. 12.00 CET på en arbetsdag utförs kl. 12.00 CET följande arbetsdag.

Transaktioner som föreslås för utförande efter kl. 12.00 CET på en arbetsdag ska utföras kl. 12.00 CET den andra arbetsdagen efter dagen för förslaget till utförande.

Det är möjligt att avbryta en överföring utanför den betrodda kontolistan fram till 2 timmar innan överföringen sker.

Registrering av konto i listan över betrodda konton

En registrering av ett konto i listan över betrodda konton innehåller per automatik en fördröjning på fyra arbetsdagar innan kontot godkänns och läggs till i listan i unionsregistret. För persondepåkonton under Kyotoprotokollet är fördröjningen sju arbetsdagar. Det är inte på något sätt möjligt att kringgå fördröjningen som finns till för att skydda kontot.

Alla konton som tillhör samma kontoinnehavare läggs automatiskt till i listan över betrodda konton.

Läs mer om listan över betrodda konton

Persondepåkonoton under Kyotoprotokollet

Alla transaktioner från ett persondepåkonto under Kyotoprotokollet har en fördröjd leveranstid på 26 timmar och överföringen kan bara genomföras på konton som är upplagda i den betrodda kontolistan. Det är en fördröjning på sju arbetsdagar efter ett andra godkännande av ett ombud för att få ett konto betrott.

Handläggningstider

Ett ansökan om konto i unionsregistret ska handläggas av oss på Energimyndigheten inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inkommit. Vanligtvis sker det dock mycket snabbare än så.

Om ansökan avslås ska detta meddelas dig som ansöker. Behöver vi extra tid för att granska din ansökan kan ytterligare 20 dagars handläggningstid användas. I så fall meddelar vi dig.

Helgdagar

Unionsregistret är stängt för transaktioner under lördagar och söndagar. Under allmänna helgdagar (enligt lag 1989:253) är den svenska delen av registret stängt, vilket förlänger eventuella väntetider med en arbetsdag. Årets aktuella datum ser du nedan.

Om mottagarkontot för en transaktion administreras av en annan medlemsstat och det där finns andra helgdagar registrerade kan det påverka tidpunkten för när enheterna levereras till kontot.

Allmänna helgdagar

2023-12-25
Juldagen
2023-12-26
Annandag jul
2024-01-01
Nyårsdagen
2024-01-06
Trettondedag jul
2024-03-28
Skärtorsdagen
2024-03-29
Långfredagen
2024-04-01
Annandag påsk
2024-05-01
Första maj
2024-05-09
Kristi himmelsfärds dag
2024-05-19
Pingstdagen
2024-06-06
Sveriges nationaldag
2024-06-22
Midsommardagen
2024-11-02
Alla helgons dag
2024-12-25
Juldagen
2024-12-26
Annandag jul