Anmäl ditt intresse för webbutbildning i energieffektivisering

Snart lanserar Energimyndigheten webbutbildningar för två nya branscher i serien "Energismarta företag – energieffektivisering för små och medelstora företag".

Redan nu har du möjlighet att föranmäla dig till "Energismart installatör" och "Energismart teknikföretag". Två kurser för hotell- och restaurangbranscherna är redan lanserade. Ytterligare sex branschspecifika utbildningar kommer att lanseras fram till och med 2020.

Om utbildningarna

Utbildningarna kommer att vara interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter. Det kommer även att ingå lekfulla inslag i spelform där du möter en rad energimonster som du har i uppdrag att fånga. Allt för att inspirera till fortsatt engagemang och energiåtgärder på företaget.

Efter utbildningen

När utbildningen är avslutad har du fått konkreta energitips, förslag på genomförande och handfasta råd, både om vad du som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen. 

Det bästa är att du kan gå utbildningen när och var du vill!

Föranmäl dig

Utbildningarna för installatörer och teknikföretag lanseras senare i år och deltagandet är kostnadsfritt. Du kan förhandsanmäla dig redan nu.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart utbildningen finns tillgänglig.

Anmäl ditt intresse för webbutbildning i energieffektivisering

Bransch: