Viktiga datum för ansökan

Ansökningsperioden för Stöd till energikartläggning närmar sig slutet och det är viktigt att ditt företag håller sig inom följande tidsram för att kunna få stödet utbetalt.

Sista datum för att ansöka om stöd för en energikartläggning är 30 april 2019 kl. 12.00. För dig som ansöker om stöd 30 april med en maximal projekttid på 5 månader gäller följande:

  • Senast 1 december 2019. Energikartläggningen måste vara genomförd av energikonsulten eller er själva, inom den beslutade projektperioden.
  • När energikartläggningen är genomförd ska företag skicka in en lägesrapportering till Energimyndigheten. Lägesrapportens innehåll. Det är bra att skicka in lägesrapporten så snart som möjligt då det kan tillkomma kompletteringar.
  • Senast 1 juni 2020 kl. 12.00. Stängning av projektet – begäran om utbetalning (lägesrapport, energiplan och ekonomisk redovisning) måste vara komplett och Energimyndigheten tillhanda. Inga kompletteringar är möjliga efter detta datum.