Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 0,7 TWh/vecka nettoexporterats från Sverige. Under 2020 summerar nettoexporten till vecka 14 till 9,5 TWh vilket nästan är 55 procent mer än motsvarande period föregående år. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.

Figur 16 Nettohandel med el mellan Sverige och respektive land för de senaste 4 veckorna 2020, GWh

f16.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige