Är naturgasen en bro in i biogassamhället?

Är naturgas en bro in i biogassamhället, eller en bro till ett permanent fossilberoende? På Energimyndighetens konferens Energiutblick är fem experter inbjudna att presentera sina visioner och synpunkter kring energigasernas framtid.

Biogas är ett alternativ till dagens drivmedel, men tillgången är begränsad och kostnaderna är höga. Alltsedan oljekrisen på 1970 -talet har naturgas marknadsförts som ett alternativ till befintliga energibärare. I marknadsföringen har naturgasen karaktäriserats som en bro, dvs. övergångslösning till något mer permanent.

Under större delen av 1970- och 1980 -talen lanserades naturgas som en bro för att underlätta övergången från importerad olja till inhemsk energi. Under senare delen av 1980- talet och fram till omkring 2005 marknadsfördes gasen som bron in i det kärnkraftsfria samhället. Under de senaste åren har naturgas presenterats som bron in i det fossilfria samhället.

– Biogas var ett hett debattämne under 2010. Både Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen presenterade rapporter som bidrog till debatten. På Energiutblick vill vi låta olika sidor komma till tals, säger Tobias Persson vid Energimyndigheten.

På sessionen "Naturgas- en bro in i biogassamhället: sant eller falskt?" kommer representanter från myndigheterna, näringslivet och användarsidan att ge sitt svar på frågan. Sessionen avslutas sedan med en debatt ledd av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Sessionen hålls den 17 mars kl 10.30 – 12.00 på Svenska mässan i Göteborg.

I debattpanelen: Yvonne Fredriksson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen Anders Mathiasson, vd, Energigas Sverige Per Kågeson, fil dr och författare/ debattör Mikael Möller, ansvarig för näringspolitik, Plast & Kemiföretagen Urban Kärrmarck, expert, Energimyndigheten

Moderator: Tomas Kåberger, Generaldirektör, Energimyndigheten

Om Energiutblick:

Energiutblick är en ny mötesplats för aktörer inom energibranschen med fokus på ett hållbart energisystem där ekonomi, miljö och trygghet lyfts fram både nationellt och internationellt. Energiutblick arrangeras av Energimyndigheten 15-17 mars 2011 på Svenska Mässan i Göteborg.

Kontakt:

Anna Johansson, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 96