En modern cirkulationspump betalar sig på tre år

Att byta ut sin gamla cirkulationspump kan vara en riktigt lönsam affär. Det visar ett test som Energimyndigheten har gjort på en gammal cirkulationspump för flerbostadshus och jämfört med moderna tryckreglerade pumpar.

Cirkulationspumpen sitter som husets hjärta och pumpar ut vatten till radiatorer och värmeslingor. De är ofta en stor dold energitjuv och det gäller särskilt de äldre pumparna.

Ett tidigare test som Energimyndigheten genomfört på 10 cirkulationspumpar för flerfamiljshus visade att energivinsten kan bli stor om fastighetsägaren väljer tryckreglerade pumpar med automatisk varvtalsreglering.

För att se hur stor skillnaden är mellan gamla och nya cirkulationspumpar, har Energimyndigheten testat en 15 år gammal cirkulationspump och kan konstatera att den använder dubbelt så mycket el som en ny cirkulationspump.

– Den stora kostnaden för en cirkulationspump ligger i eldriften. Därför tjänar fastighetsägaren snabbt in investeringen för en ny pump, säger Anders Odell, ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Sverige har omkring 150 000 flerbostadshus. Om hälften skulle byta till en modern pump, blir elenergibesparingen minst 0,5 TWh per år, vilket motsvarar elanvändning i 160 000 lägenheter. Ännu större blir besparingen om även villor och lokaler- och industrifastigheter byter cirkulationspumpar. EU inför ekodesignkrav på vissa produkter där det finns stora energivinster genom att fasa ut de mest energislösande modellerna. Från 2013 gäller sådana krav för cirkulationspumpar.

Energimyndighetens tidigare test av cirkulationspumpar visar att tre modeller, Grundfos Magna, Perfecta NMT och Wilo Stratos redan idag klarar 2013 års ekodesignkrav på effektivitetsindex 0,27 eller lägre. Två av dem, Grundfos Magna och Wilo Stratos uppfyller även 2015 års skärpta krav, då index måste vara 0,23 eller lägre. Gemensamt för dessa är att de har automatisk varvtalsreglering vilket är den mest energieffektiva tekniken.

– Cirkulationspumpar är en typisk produkt där den som upphandlar dessa produkter inte ställer krav på energieffektiviteten trots att de drar mycket energi. För dessa "dolda energiförbrukare" är ekodesigndirektivet ett kraftfullt instrument. Det ger stora och kostnadseffektiva energibesparingar som annars inte hade blivit av, säger Carlos Lopes, projektledare för ekodesign på Energimyndigheten.

Kontakt: Anders Odell, ansvarig för testet, Testlab 016-544 23 79 Anna Johansson, tf enhetschef Testlab 070-366 98 85 Anita Aspegren, enhetschef Resurseffektiva produkter 016-544 23 71