Swedish Cleantech business award

För att främja svensk miljöteknik delar Energimyndigheten ut Swedish Cleantech business award på Energiutblick den 16 mars 2011.

Priset, som delas ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger, ges till ett nytt svensk miljöteknikbolag för bästa presentation av affärsidé.

– Bolagen får träning i presentationsteknik, vilket de har nytta av även i andra sammanhang, berättar Erik Olsson vid Energimyndigheten.

Prisutdelning sker i samband med Investerarforum som är en återkommande aktivitet i samband med Energimyndighetens konferenser.

Följande svenska miljöteknikbolag kommer att presentera sin affärsidé inom cleantech på Energiutblick 2011:

Solarus ABInsplorion ABBestwood ABFLINGA Biogas ABEcospark ABAlent DryingMeva Innovation ABCleanmotion AB

Energimyndighetens affärsutvecklingsverksamhet stödjer nystartade svenska miljöteknikbolag, bland annat med villkorslån.

– Ett annat sätt är att skapa arenor för att knyta kontakter inom innovationssystemet, bland kunder och finansiärer och i år är femte året vi arrangerar Investerarforum, berättar Erik Olsson.

De tidigare bolagen som vunnit Swedish Cleantech business award är: 2010 Lamera 2009 Applied Nano Surfaces Sweden AB 2008 Midsummer AB 2007 Xavitech AB

Anmäl dig till Energiutblick 2011 på www.energiutblick.se För att öka kunskapen om att göra affärer inom cleantech ger Energimyndigheten årligen ut publikationen Investera i Cleantech på såväl svenska som engelska.