Energiutblick flyttas till 2014

I takt med att Energimyndighetens konferens växer så ökar även förväntningarna hos både deltagare och utställare. För att få tid att utveckla konceptet har Energimyndigheten därför beslutat att skjuta upp konferensen och lansera Energiutblick på nytt under 2014.

Energiutblick är en mycket viktig arena för myndigheten och numera ett arrangemang av stora mått, med omfångsrikt innehåll, många deltagare och utställare. För att kunna möta de ökade förväntningarna på ett bra sätt behöver myndigheten lägga resurser på att utveckla konceptet ytterligare och höja kvaliteten på konferensen.

– Vi behöver mer planeringstid för att lyckas med en sådan kraftsamling. Därför har vi beslutat att skjuta upp Energiutblick 2013 och istället satsa på 2014, säger informationschef Anna Fridén.

Förberedelserna inför Energiutblick 2014 startar redan nu under hösten.

– Vi kommer att utveckla programmet och genomföra sessioner i nya format, för att skapa ökad dialog och nya intressanta perspektiv kring energifrågorna. Så det känns nödvändigt men i första hand roligt att få utveckla konferensen Energiutblick, säger projektledare Leonardo D'Errico.