Annullering av 18,7 miljoner elcertifikat

Den 2 april annullerades totalt 18 669 353 elcertifikat för 2012 års kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Detta är första gången som annulleringen sker inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Utifrån de deklarationer som kommit in till Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) framgår att elcertifikatsystemets kvotplikt för år 2012 uppgick till totalt 18 729 200 elcertifikat. Av dessa annullerades 18 669 353, det vill säga 99,68 procent den 2:a april.

För el producerad under 2012 utfärdades i Norge och Sverige totalt 21,6 miljoner elcertifikat. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 2,9 miljoner elcertifikat.

16 287 581 elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2012 blev 91 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 16 296 244 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,95 procent och det motsvarar 16 287 581 elcertifikat.

Energimyndigheten har i Sverige för 9 företag beslutat om annullering av fler elcertifikat än de uppgett i sin deklaration. Det överskjutande antalet elcertifikat har registreras som låsta på företagens certifikatkonton. Totalt har 19 628 elcertifikat låsts i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

2 381 772 elcertifikat annullerades i Norge

Norges kvotpliktiga elanvändning för 2012 blev 81,1 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 2 432 956 elcertifikat. Av dessa annullerades 97,9 procent och det motsvarar 2 381 772 elcertifikat.

23 kvotpliktiga aktörer har överklagat sin kvotplikt, efter laga kraftvunnet beslut kan det innebära att 50 000 ytterligare certifikat ska annulleras.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 2 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 297,86 kr (198,57 kr x 1,5) per elcertifikat som inte har annullerats. Det motsvarar 150 procent av det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2012 till och med 31 mars 2013. I det genomsnittliga priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge.

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att lämnas måndagen den 15 april.

Kontakt:

Jenny Hedström 016-544 24 14 Gustav Ebenå 016-544 21 23