Den första svensk-norska elcertifikatsrapporten finns nu på engelska

Energimyndigheten och Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har tagit fram en gemensam marknadsrapport som nu finns på engelska.

Publikationen är den första sedan Sverige och Norge fick en gemensam elcertifikatsmarknad. Den innehåller förklaring av hur systemet fungerar och vad som hänt på marknaden under det senaste året, med viktiga siffror och händelser för 2012.

Publikationen har, utöver svenska och engelska, även tagits fram på norska. Länkar till samtliga publikationer finns till höger.

Kontakt:

Johanna Nilsson 016-544 23 48